Λοΐζος Μηλικούρη
Πιστοποιημένος επόπτης έργων-Τεχνικός Διευθυντής

CV

Η Εταιρεία LINEA FITTINGS LTD ιδρύθηκε το 1995 από τον Λοΐζο Μηλικούρη, Πιστοποιημένος επόπτης έργων-Τεχνικός Διευθυντής, με δεκαετή προηγούμενη πείρα στον χώρο των κατασκευών.

Η Εταιρεία αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους και κατέχει πολύ σημαντική θέση στην Κυπριακή αγορά.

Αυτό που ξεχωρίζει την LINEA FITTINGS LTD είναι η υψηλή ποιότητα και αισθητική των κατασκευών, η ταχύτητα στην κατασκευή, η άμεση παράδοση και η αποτελεσματικότητα.

Δίνουμε αξιόπιστες ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες. Η εμπειρία μας αποτελεί πρόσθετη εγγύηση για την τελειότητα τόσο της κατασκευής όσο και της τοποθέτησης.

Διαθέτουμε πάνω από πενήντα ειδικότητες εξειδικευμένων και έμπειρων τεχνικών που καλύπτουν πάσης φύσεως κατασκευές, εγκαταστάσεις και επισκευές στον επαγγελματικό και στον ιδιωτικό σας χώρο.

Στην LINEA FITTINGS LTD πιστεύουμε στην υψηλή ποιότητα των κατασκευών, σε λογικές τιμές.

Μερικοί από τους πελάτες μας είναι: